Welcome

Windows 10 Education udostępniamy tylko klientom edukacyjnym w ramach zbiorowego zakupu licencji. Windows 10 Education obejmuje wszystkie składniki Windows 10 Enterprise potrzebne dla zaawansowanego bezpieczeństwa, kompleksowego sterowania  urządzeniami oraz zarządzania pracy współczesnych szkół i jednostek oświatowych. Windows 10 Education umożliwia także prostą instalację w środowisku edukacyjnym; oferowana tu wersja otwiera uproszczoną ścieżkę do przejścia z Windows 10 Home na Windows 10 Pro.

Windows 10 20H2 to najnowsza wydana wersja. Gdy zostanie ona zaktualizowana po pierwotnym wydaniu, miesiąc i rok aktualizacji będzie widoczny w nazwach odpowiednich plików.